DDIFF logo

BOX OFFICE: 087 1177710
ticket.office@dinglefilmfest.com

About the Festival

Welcome to the Dingle Distillery International Film Festival. Our mission is to make this festival a unique, groundbreaking, inclusive and an inspiring event for up-­and-­coming and established filmmakers. We will establish ourselves as the place to see new Irish and international films that push boundaries and give new perspectives on imagination and a vision of the world. Our vision is of showing film on the edge, shown at the edge of Europe.

Featuring a selected celebrity curator with an in-­depth knowledge of film every year, the New Dingle International Film Festival will be a leading light in its ever-­evolving approach to new movies. It will also be a nurturing ground for new filmmakers who will come for its high-­profile Master classes and its engaging programme of high calibre films.

Our approach is to create an identifiable brand that will make the New Dingle International Film Festival a must attend event for a broad and diverse audience. There will be formidable local collaboration and contribution to the content of the programme, which will include Irish language features. Every year a film will be made in collaboration with the Kerry Film and TV Production Course that involves members of the community and is mentored by professionals within the community.

Every year a film will be made in collaboration with the Kerry Film and TV Production Course that involves members of the community and is mentored by professionals within the community.

Fáilte go dtí Féile Scannáin Idirnáisiúnta an Daingin! Is é ár misean ná imeacht ceannródaíoch, ionchuimsitheach, ionspráideach ar leith a dhéanamh den fhéile seo do scannánóirí, idir nua agus seanbhunaithe. Tá sé i gceist againn sinn féin a bhunú mar an fhéile is fearr chun scannáin nua Éireannacha agus idirnáisúnta a bhrúann na teorainneacha, a thugann peirspictíochtaí nua ar an tsamhlaíocht, agus a chruthaíonn fís nua den domhan, a fheiscint. Ár n-aisling ná scannáin atá ar an imeall a thaispeáint ar imeall na hEorpa.

Le coimeádaí cáiliúil go bhfuil tuiscint dhoimhin aige/aici ar chúrsaí scannáin ag roghnú na scannán gach bliain, beidh Féile Scannáin Idirnáisiúnta an Daingin ar cheann de na féilte is mó aithne as a cur chuige síor-éabhlóideach i leith scannán nua. Beidh sí ina háit forbartha thacúil do scannánóirí nua leis, a thiocfaidh dá máistir-ranganna ardphróifíle agus dá clár tarraingteach de scannáin ar ardchaighdeán.

Is é ár gcur chuige ná branda inaitheanta a chruthú a dhéanfaidh imeacht d’Fhéile Scannáin Idirnáisiúnta an Daingin nach féidir a chailliúint ar ór nó ar airgead, agus í mealltach do lucht féachana leathan éagsúil. Beidh mórchuid comhoibriú agus baint leis an bpobal áitiúil i gceist maidir lena mbeidh ar an gclár, agus ábhar as Gaeilge, idir fhadscannáin, scannáin faisnéise agus gearrscannáin, ina chuid de.

Gach bliain beidh scannán á dhéanamh i gcomhpháirt le Cúrsa Léiriúcháin Scannáin agus Teilifíse Chiarraí, go mbíonn baill den phobal áitiúil bainteach leis agus meantóireacht á déanamh air ag daoine gairmiúla ón bpobal sin.